تعاونی عمرانی ابنیه همسا

hamsa

همســا در یک نگـاه

شرکت تعاونی عمرانی ابنیه در تاریخ 98/05/15 با هدف اجرای پروژه های عمرانی در قالب تعاونی تاسیس گردیده و امید است با اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی در آبادانی کشور و رفع نیاز هموطنان گام مهمی را بردارد

ماموریـت اصلی تعاونـی همسـا رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از ‌طریق خودیاری و کمک متقابل می باشد

از دیگر ماموریت های سازمان می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

  • ارائه خدمات و فعالیتهای پیمانـکاری (GC)، مدیـریـت اجرایی (MC) ،پروژه های EPC ، به ویژه پروژه های ساختمانی بلند مرتبه و انبوه سازی مسکن
  • فعالیـت های بـرنـامه ریزی، کنتـرل و مدیـریت پروژه براساس استانداردهای روز مدیریت پروژه دنیا ( PMBOK) انجـام مـی پذیـرد و با اشراف کامل بر حوزه های دهگانه مدیریت پروژه همـواره در انجام ماموریت های خود سلامت کاری و حفظ و صیانت از سرمایه سهامداران و ذینفـعان و رعایت اصول ایمنی و محیـط زیست و استفاده بهینه از منابع خود را در قالب نظام کیفی حاکم بر شرکت مد نظر دارد
  • حفظ بالاترین سطح کیفی، سرعت عمل در انجام امور، پایبندی به اصول اعتقادی و ارزشهای اجتماعی و شایسته سالاری در کلیه مراحل انجام کار به منظور جلب رضایت ذینفعان، همواره جزء لاینفک اهداف و ارزش های محوری شرکت می باشد.
  • شرکت تعاونی عمرانی ابنیه همسا با بکارگیری شیوه های نوین ساخت و ساز و متناسب با نیاز اعضاء و سرمایه گذاران ، در کوتاه ترین زمان، ساختمان، محوطه و تأسیسات زیربنایی مورد نیاز پروژه های عمرانی را احداث و تحویل می نماید
hamsa1
4